SOOPLE logo

Wat is Agile?

De letterlijke betekenis van Agile is behendig of wendbaar. Bij een Agile werkwijze gaat het om flexibel en wendbaar reageren binnen de organisatie. Het uiteindelijk doel van een Agile transformatie is om de tevredenheid van klanten te vergroten. Hiervoor vormen medewerkers multidisciplinaire teams om hun verschillende krachten te bundelen.

 

Wat is het probleem?

Veel organisaties worstelen met het in kaart brengen van de voortgang van hun Agile transformatie. Gedreven door ervaringen uit de software wereld wordt er veel nadruk gelegd op de snelheid waarmee teams output genereren. Team snelheid is een van de meest misbruikte metrics bij Agile transformaties. Teams en hun managers richten zich vaak op ‘het verbeteren van de snelheid’ zonder rekening te houden met het hele systeem van waardebepaling. Vervolgens zijn ze teleurgesteld als ze niet de bedrijfsresultaten krijgen die ze echt willen, bijvoorbeeld voorspelbaarheid of snelheid.

 

In dit artikel onderzoeken we de belangrijkste factoren die je moet begrijpen voordat jouw organisatie metrics kan gebruiken om zinvolle inzichten te krijgen in de verschillende fasen van jullie Agile transformatie.

 

 1. Begrijp waarom er nog steeds niet veel gemeten wordt;

 2. Begrijp waarom je moet meten;

 3. Begrijp wat je moet meten;

 4. Begrijp welke weerstand je ontmoet als je gaat meten.

 

1 Begrijp waarom er nog steeds niet veel gemeten wordt.

In de praktijk ontdekken we regelmatig dat organisaties tijdens hun Agile transformatie niet veel meten of genoegen nemen met complexe maandelijkse of kwartaal rapportages, omdat:

 

 

2 Begrijp waarom je moet meten.

“Het begint allemaal met waarom,” zei Simon Sinek al. Begrijp je wat je gaat meten tijdens de agile transformatie en waarom? De gegevens zijn geen doel op zich, maar een mogelijkheid om jouw reis te volgen, hypothesen te testen en feedback te geven terwijl je op weg bent naar je volgende doel.

 

Dat doel, het grote waarom, moet gericht zijn op bedrijfsresultaten en niet op output. Hier zijn negen bedrijfsresultaten om over na te denken tijdens de overgang naar een agile werkwijze:

 

 1. Werknemersbetrokkenheid: Werknemers zijn vaker tevreden, bereid om een stapje extra te zetten, gepassioneerd over het doel van hun werk en toegewijd aan de organisatie;

 2. Continue verbetering: Het vermogen van de organisatie om meedogenloos optimalisaties na te streven in alle aspecten van bedrijfsfuncties;

 3. Innovatie: Nieuwe ideeën, creatieve gedachten of nieuwe verbeeldingen bieden betere oplossingen, waarmee voldaan wordt aan nieuwe vereisten, niet-geformuleerde behoeften of bekende marktbehoeften;

 4. Klanttevredenheid: Klanten zijn tevreden over de ervaring, voordelen en resultaten bij het gebruik van jouw product of dienst;

 5. Marktresponsiviteit: Het vermogen van de organisatie om snel te draaien en te reageren op steeds veranderende markteisen door de agile werkwijze;

 6. Productiviteit: Teams behouden een voorspelbare leveringsfrequentie waardoor het bedrijf weloverwogen zakelijke beslissingen kan nemen;

 7. Snelheid: De tijd die nodig is om een idee op de markt te brengen;

 8. Kwaliteit: Het product of de dienst voldoet aan de verwachtingen van de markt op het gebied van bruikbaarheid en betrouwbaarheid;

 9. Voorspelbaarheid: Verhoog de gerealiseerde bedrijfswaarde met behoud of verlaging van de kosten.

 

We raden jouw organisatie aan om er één te kiezen. Sorry, je kunt ze niet allemaal tegelijk hebben! Door je organisatorische WIP (Work in Progress) te beperken, creëer je een duidelijk gevoel van urgentie.

3 Begrijp wat je moet meten.

Het helpt om na te denken over de volgordelijkheid van zaken. Als je de business outcome niet direct kunt meten denk dan na wat goede indicatoren zijn die leiden tot die business outcome. Hieronder een paar voorbeelden van relevante indicatoren die je helpen een Agile transformatie in de gaten te houden. Links staat het doel van de transformatie en rechts de metrics die daarbij relevant zijn.

Business Outcome

Voorbeeld metrics

Betrokkenheid van medewerkers

eNPS

Slechte omzet

Werk referenties

Bied acceptatie aan

Feedback-enquêtes

Team leerlogboeken

Continu verbeteren

Waardestroom efficiëntie

Vermindering van terugkerende belemmeringen

Cumulatieve stroom

Innovatie

Marktaandeel

Aantal gevalideerde hypothesen op bedrijfsniveau ontwikkeld en getest

Aantal (mislukte & geslaagde) experimenten

Klanttevredenheid

Aantal keer per week praten teamleden met een echte klant

NPS

Retentie (DAU / MAU)

Verwijzingen

Market Responsiveness

AARVI (acquisitie, activering, retentie, verwijzing, inkomsten)

G-BART (geluk, betrokkenheid, adoptie, retentie, taak succes)

Voorspelbaarheid

% voltooid van Sprintplan

Snelheid variabiliteit

Say-Do-verhouding

Ongeplande werk items

Snelheid

Cyclustijd

Doorlooptijd

Implementatie frequentie

Meantime to restore (MTTR)

Kwaliteit

Gebreken in de productie

Wijzigingspercentage

Geautomatiseerde testdekking

Verhouding tussen reparatiewerk en functie werk

Productiviteit

Geleverde waarde

ROI

Thieves of time

*bron agilevelocity

4 Begrijp welke weerstand je ontmoet als je gaat meten.

Er zijn veel soorten weerstand waarmee je rekening kunt houden bij het implementeren van metrics in Agile-omgevingen:

 

 

Jouw Agile-transformatietraject meten: waarden, intenties en doel

 

Wanneer je:

… dan is je organisatie in staat om de tegenslagen aan te pakken die de huidige “VUCA” wereld met zich meebrengt. Je bouwt en behoudt veerkracht tijdens de overgang naar een Agile werkwijze terwijl je tegelijkertijd een cultuur ontwikkelt die rijk is aan samenwerking en innovatie.

 

Great things will happen – als je je gewoon niet meer op snelheid concentreert.

Open chat