SOOPLE logo

Scrum

Scrum is een werkwijze waarin teams effectiever en flexibeler gaan werken. Door middel van sprints wordt er gewerkt op basis van korte termijn planningen en kan er makkelijker bijgestuurd worden. Aangezien veel organisaties interesse hebben in flexibeler worden en effectiever werken, neemt ook interesse in Scrum toe. Soople biedt begeleiding bij de ontwikkeling naar meer flexibiliteit in organisaties. Er wordt per organisatie bekeken waar knelpunten zitten die groei tegenhouden en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van elementen van Scrum.

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van één à twee kennismakingsgesprekken probeert Soople achter de uitdaging van de organisatie te komen. Wie is de organisatie? Tegen welke problemen lopen zij aan?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken volgt een analyse workshop. Hierbij wordt een dwarsdoorsnede van de organisatie gemaakt om te achterhalen waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. In deze workshop komen onderwerpen zoals de structuur, het hogere doel (purpose) en werkprocessen aan bod.

Stappenplan opstellen

Iedere organisatie is anders en heeft verschillende behoeften in de begeleiding van Soople. Daarom passen we maatwerk toe om een stappenplan op te stellen wat past bij de organisatie. Wanneer er elementen van Scrum toegepast zullen worden, dan zullen we in een aantal sessies de volgende onderwerpen behandelen:

 • De filosofie achter Scrum met behulp van theorie en oefeningen.
 • Wat zijn de spelregels van Scrum en hoe en wanneer pas je deze toe?
 • Hoe zit de methode in elkaar?
 • De Scrum rollen en bij wie past welke rol het beste?
 • Welke stappen vallen in het Scrum proces en hoe worden deze ingevuld?
 • Wat zijn de hulpmiddelen van Scrum en hoe gebruik je deze?

Deze sessies zullen bij de organisatie plaatsvinden. Voorafgaand aan deze sessies vindt er een kick-off dag plaats waarbij we aan de teams komen vertellen wie we zijn en wat we komen doen. Door middel van de sessies leren we de organisatie om zelfstandig met Scrum te kunnen werken.

Quickscan aanvragen

Wil jij ….

 • ontdekken wat nodig is om een maximaal wendbare organisatie te worden?
 • minstens 2 nieuwe inzichten over jouw organisatie krijgen?
 • weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Vraag dan vrijblijvend een Quickscan aan! Vervolgens gaan wij graag met jullie in gesprek om te achterhalen wat er in jouw organisatie verbeterd kan worden.

Wat is Scrum?

Scrum is een voorbeeld van een Agile methode. Bij Scrum wordt een framework toegepast, waardoor teams effectiever en flexibeler kunnen gaan werken. Teams kunnen sneller schakelen en op eventuele problemen inspelen. Het uiteindelijke doel is om door deze werkwijze beter aan te kunnen sluiten op de wensen van klanten.

Scrum is vooral een vervanging voor klassiek Waterval project management. Desondanks wordt er nog steeds gewerkt met hiërarchie in de klassieke vorm van Scrum. Uit onze ervaring blijkt dat de combinatie van Scrum met zelfsturing erg goed werkt. Als blijkt dat dit ook profijt kan hebben voor jouw organisatie, dan zouden we dit kunnen toepassen.

Waarom kiezen voor een Scrum team?

Organisaties die slimmer, doelgerichter en leuker willen werken zouden baat kunnen hebben bij werken met Scrum teams. Er worden namelijk minder plannen geschreven en zijn er effectievere besprekingen, waardoor er meer tijd overblijft om echt aan de slag te gaan. 

Voordelen van Scrum teams

Werken volgens de Scrum methode brengt meerdere voordelen met zich mee, zoals:

 • Gemotiveerde werknemers. Binnen de Scrum werkwijze wordt er gewerkt in zelforganiserende teams. Hierbij krijgen werknemers veel vrijheid en verantwoordelijkheid wat ertoe leidt dat hun motivatie toeneemt.
 • Transparantie. Gedurende de hele sprint is het duidelijk waar het team mee bezig is en of het team op schema loopt. Hierdoor weet iedereen hoe het ervoor staat met de voortgang van het project.
 • Klanten krijgen het product wat ze willen. Scrum teams werken in meerdere sprints waarin telkens een tussenproduct wordt geproduceerd en gepresenteerd aan de klant. Op deze manier heeft de klant de mogelijkheid om gedurende het proces feedback te geven, waar de developers zich vervolgens weer op kunnen aanpassen.
 • Geen verspilling. Er wordt gewerkt op projectbasis, waardoor er alleen geproduceerd of ontwikkeld wordt wat de klant daadwerkelijk wilt. 
 • Beter presterende teams. Een project is opgebouwd uit meerdere sprints. Aan het eind van iedere sprint komt het team bijeen om het proces te evalueren. Op deze manier leren teamleden wat verbeterpunten zijn in de samenwerking, wat zij tijdens volgende opdrachten kunnen toepassen.

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

De Scrum methode

Met Scrum wordt er gewerkt in zelfsturende teams. Binnen deze teams worden verschillende Scrum rollen verdeeld en wordt er een bepaalde werkwijze gehanteerd.

Scrum rollen

De Scrum team bestaan uit leden die de volgende rollen aannemen:

 • Scrum master. De Scrum master begeleidt het hele proces door bijvoorbeeld het werktempo te waarborgen. Het is belangrijk dat de Scrum master ervoor zorgt dat alle teamleden optimaal kunnen werken.
 • Developers. De developers werken zelforganiserend en zorgen voor het produceren van het product. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit product zo goed mogelijk op te leveren. 
 • Product owner. De product owner is een soort tussenpersoon tussen de klant, stakeholders en de developers. Deze product owner zorgt ervoor dat de developers rekening houden met de eisen en wensen van klanten en stakeholders en geeft advies over hoe plannen uitgevoerd kan worden. 

De Scrum werkwijze

De Scrum methode hanteert een vaste werkwijze, waarbij er gewerkt wordt in sprints. Iedere sprint levert een tussenproduct op en na afloop van de spint is er de mogelijkheid voor de klant en eventuele andere stakeholders om hier feedback op te geven. Wanneer de ene sprint is afgerond, start hetzelfde proces opnieuw met de volgende sprint.

Deze sprints typeren de Scrum werkwijze. De volgende vier stappen worden telkens uitgevoerd:

 • Sprint planning. Tijdens de sprint planning wordt het doel voor de sprint bepaald en in welke stappen dit voltooid dient te worden. Het doel dient duidelijk geformuleerd te worden, zodat ieder teamlid weet waar ze naartoe werken.
 • Daily scrum. Iedere dag komt het team samen om de voortgang van het project te bespreken en waar zij tegenaan lopen in de daily scrum. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is bedoeld om voor het hele team duidelijk te maken hoe de planning ervoor staat.
 • Sprint review. Tijdens de sprint review wordt het resultaat van de sprint opgeleverd en getoond aan de klant en eventuele stakeholders. Zij kunnen tijdens de review feedback geven en weten zo waar het Scrum team zich mee bezig houdt.
 • Sprint retrospective. De sprint retrospective is bedoeld om het proces van de sprint te evalueren. Het team kijkt hierbij naar verbeterpunten, welke ze bij de volgende sprint kunnen toepassen. De retrospective is de afsluiting van de sprint. Vervolgens herhaalt het Scrum proces zich weer opnieuw met een nieuwe sprint.

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Veelgestelde vragen over Scrum

Open chat