SOOPLE logo

Agile

Soople begeleidt organisaties in hun Agile transformatie. Hierbij nemen wij de rol van Agile coach en board sparringpartner aan. Wij hebben niet alleen veel ervaring met Agile teams, maar ook met traditionele business consultancy. Hierdoor kunnen op basis van ervaring kijken naar wat een bedrijf nodig heeft.

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van één à twee kennismakingsgesprekken probeert Soople achter de uitdaging van de organisatie te komen. Wie is de organisatie? Tegen welke problemen lopen zij aan?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken volgt een analyse workshop. Hierbij wordt een dwarsdoorsnede van de organisatie gemaakt om te achterhalen waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. In deze workshop komen onderwerpen zoals de structuur, het hogere doel (purpose) en werkprocessen aan bod.

Stappenplan opstellen

Iedere organisatie is anders en heeft verschillende behoeften in de begeleiding van Soople. Hierdoor wordt er een op maat gemaakt stappenplan opgesteld, wat gebaseerd is op de behoeften van de organisatie. Hierbij maken we waar mogelijk gebruik van onderdelen uit bekende Agile modellen zoals Scrum of Holacracy.

Voordat we daadwerkelijk gaan starten met het implementeren van teams, vindt er een kick-off dag plaats op zowel groot- als kleinschalig niveau binnen de organisatie. Hierbij introduceren wij onszelf en laten we weten wat we komen doen. 

SOOPLE Krachtmeting aanvragen

Wil jij ….

 • ontdekken wat nodig is om een maximaal wendbare organisatie te worden?
 • minstens 2 nieuwe inzichten over jouw organisatie krijgen?
 • weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Vraag dan vrijblijvend een SOOPLE Krachtmeting aan! Vervolgens gaan wij graag met jullie in gesprek om te achterhalen wat er in jouw organisatie verbeterd kan worden.

Wat is Agile?

Agile staat voor wendbaarheid en flexibiliteit. Agile is een manier van werken die organisaties kunnen gebruiken om snel te kunnen reageren op situaties in hun omgeving. Hierbij speelt klanttevredenheid een grote rol. De medewerkers en goede bedrijfsresultaten van de organisatie mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. 

Waarom kiezen voor Agile teams?

 • Snelheid en klantgerichtheid. Met Agile kun je sneller reageren op wensen van de klant en (deel)producten kunnen sneller opgeleverd worden dan op traditionele manieren.
 • Innovatie. Agile kan ervoor zorgen dat organisaties groeigebieden kunnen identificeren en innovatiever worden. 
 • Kosten en efficiëntie. Meer leveren met minder is een eeuwige zoektocht voor organisaties. De Agile methode kan helpen om overhead en kosten te verlagen.
 • Vereenvoudigen. Door je diensten te vereenvoudigen kun je risico’s verminderen en betrouwbaarheid verbeteren. Daarnaast zijn deze organisaties op deze manier flexibeler om zich aan te passen aan situaties in de omgeving.
 • Talent aantrekken en behouden. Een organisatie die succesvol met Agile werkt kan over het algemeen beter talent aantrekken en behouden. Deze werkwijze wordt namelijk als aantrekkelijk ervaren door millennials.

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

Agile principes

In de basis is het Agile framework opgebouwd uit een aantal principes:

 • De klant centraal zetten. Klantgerichtheid is enorm belangrijk. Klanten hebben veel inspraak in het proces en krijgen de mogelijkheid om feedback te geven over de voortgang van processen.
 • Kort-cyclisch. Agile teams werken niet met gedetailleerde langetermijnplannen, maar met korte cycli. Op korte termijn willen organisaties waardevolle resultaten bereiken voor de klant. Aan het begin van een cyclus krijgen de klant en andere stakeholders de kans om het team op weg te helpen. Aan het eind van de cyclus kan er feedback gegeven worden. Op deze manier kunnen de teams zich continu blijven verbeteren en ontwikkelen.
 • Multidisciplinair. Bij deze werkwijze zijn teams opgebouwd uit personen met verschillende specialiteiten. Hierdoor is er kennis op verschillende gebieden aanwezig en kan er snel gehandeld worden. 
 • Zelforganisatie. Agile teams krijgen veel verantwoordelijkheid. Er wordt resultaatgericht gewerkt en teamdynamiek is van belang om de teams goed te laten presteren. 
 • Visualiseren. De processen en resultaten worden bij deze werkwijze visueel inzichtelijk gebracht. Op deze manier kan iedereen in de organisatie zien wat de voortgang van een project is.

Voordelen van Agile

 • Focus op klanttevredenheid. Bij deze methode wordt de focus gelegd op de klant. Er wordt specifiek naar naar de wensen en behoeften van de klant toegewerkt.
 • Snelle opleveringstermijnen. Door de korte cycli waarin Agile organisaties werken, kunnen (onderdelen van) projecten binnen korte termijnen opgeleverd worden. Dit is gunstig voor de klant.
 • Gemotiveerde medewerkers. Deze organisaties zijn opgebouwd met zelfsturende teams. Hierbij krijgen medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit leidt tot gemotiveerde werknemers, wat de bedrijfsresultaten positief beïnvloedt.
 • Minder risico’s. Bij deze werkwijze is er veel contact met de klant. Er wordt gewerkt met korte termijnen en er zijn mogelijkheden voor o.a. de klant om feedback te geven op deelproducten. Als de klant niet tevreden is met een deelproduct, dan wordt dit in een beginstadium ontdekt en voorkomt dit verspilde kosten aan producten die niet naar wens zijn én zorgt dit voor een betere kwaliteit van de producten.
 • Flexibiliteit. Agile teams werken met een flexibele strategie. Plannen liggen niet voor lange termijnen vastgelegd, maar zijn gebaseerd op korte cycli. Op deze manier kunnen de organisaties snel inspelen op veranderingen in de omgeving.

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Veelgestelde vragen over Agile werken

Open chat