SOOPLE logo

Zelfsturende teams

Er ontstaat steeds meer interesse in zelfsturende organisaties. Soople ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling tot zelfsturing. Hierin nemen wij de rol van trainer/coach en board sparringspartner op ons. Soople heeft veel ervaring met zelfsturende teams, maar ook met traditionele business consultancy. Hierdoor kunnen we vanuit onze ervaring kijken naar wat een bedrijf nodig heeft.

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van één à twee kennismakingsgesprekken probeert Soople achter de uitdaging van de organisatie te komen. Wie is de organisatie? Tegen welke problemen lopen zij aan?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken volgt een analyse workshop. Hierbij wordt een dwarsdoorsnede van de organisatie gemaakt om te achterhalen waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. In deze workshop komen onderwerpen zoals de structuur, het hogere doel (purpose) en werkprocessen aan bod.

Stappenplan opstellen

Iedere organisatie is anders en heeft verschillende behoeften in de begeleiding van Soople. Het stappenplan dat wordt opgesteld lijkt in grote lijnen op onderstaande, maar we passen maatwerk toe om het plan aan te passen aan de organisatie. Dit betekent ook dat de mate van intensiteit van de begeleiding van Soople kan verschillen. Waar sommige organisaties meerdere uren begeleiding per week vragen, hebben anderen slechts een paar uur per maand nodig. 

Voordat we daadwerkelijk gaan starten met het implementeren van zelfsturende teams, vindt er een kick-off dag plaats op zowel groot- als kleinschalig niveau binnen de organisatie. Hierbij introduceren wij onszelf en laten we weten wat we komen doen. 

Stappenplan

Stap 1

Doelen van de organisatie voor ogen krijgen. Welke doelen wil de organisatie bereiken en hoe kunnen zelfsturende teams hieraan bijdragen? Hierbij wordt rekening gehouden met het hogere doel van de organisatie; de purpose. We gaan dieper in op de gespreksstof uit de kennismakingsgesprekken en krijgen zo de strategie van het bedrijf duidelijk voor ogen.

Stap 2

Reflecteren op belangrijke waarden binnen de organisatie. Soople gaat het gesprek aan met zowel het management als medewerkers binnen de team. Hierdoor willen we achterhalen welke waarden van belang zijn binnen de organisatie. Dit kan zowel in groepsverband als in 1-op-1 gesprekken plaatsvinden.

Stap 3

De rolverdeling. Vanuit de strategie en belangrijke waarden van de organisatie wordt er gekeken naar de verwachtingen en verantwoordelijkheden voor de zelfsturende teams. Welke rollen moeten vervuld worden? Het gaat hierbij om het inrichten van werk in plaats van mensen. Soople heeft een ondersteunende en adviserende rol in het ontwikkelen van deze rollen.

Stap 4

Evaluatie van meetings. Hoe verlopen meetings in de organisatie? Soople evalueert meetings aan de hand van ervaringen van medewerkers en woont zelf ook meetings bij. Het is van belang dat de KPI’s en lopende projecten voorbij komen. Hiermee kunnen we een plan van aanpak opstellen om de effectiviteit van meetings te verbeteren.

Stap 5

Het ontwikkelen van een proces om rollen en verantwoordelijkheden door te ontwikkelen. Een wendbare organisatie dient zich continu door te ontwikkelen. Hierbij kunnen organisaties knelpunten tegenkomen. Soople ondersteunt bedrijven om deze knelpunten te overwinnen. 

Stap 6

Teamdynamiek. Een succesvolle organisatie bouwt op vertrouwen en transparantie onder haar medewerkers. Het is daarom van belang dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan en samenwerken. Soople biedt ondersteuning aan in de vorm van trainingen om dit te optimaliseren.

Ten slotte, de ontwikkeling van een zelfsturend team heeft tijd nodig. Daarom wordt deze implementatie team voor team ingevoerd. In de daaropvolgende fasen ondersteunt Soople voornamelijk het management in het aansturen en begeleiden van de wendbare teams. Zelfsturende teams zullen zich continu blijven ontwikkelen. Daarom kunnen organisaties altijd terecht bij Soople voor advies wanneer de meest intensieve begeleiding is beëindigd. 

Quickscan aanvragen

Wil jij ….

  • ontdekken wat nodig is om een maximaal wendbare organisatie te worden?
  • minstens 2 nieuwe inzichten over jouw organisatie krijgen?
  • weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Vraag dan vrijblijvend een Quickscan aan! Vervolgens gaan wij graag met jullie in gesprek om te achterhalen wat er in jouw organisatie verbeterd kan worden.

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende organisaties zijn momenteel een ‘hot item’. Bedrijven proberen meer en meer de huidige structuur van hun bedrijf te veranderen naar een nieuwe vorm, zoals zelforganisatie. Zelfsturende teams zijn hier een onderdeel van. Maar wat is een zelfsturend team nu precies?

Definitie zelfsturende teams

Een zelfsturend team, ook wel wendbaar team genoemd, bestaat uit een relatief vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leveren van een product en/of dienst. Hierbij dient het team resultaatgericht te werken om het doel van de klant te bereiken. Zelfsturende teams zijn een middel om een groter doel te bereiken: tevreden medewerkers, tevreden klanten en betere processen. 

Waarom zou je kiezen voor zelforganisatie? Er is een groeiende behoefte aan meer autonomie en minder bureaucratie in organisaties. Hier sluiten wendbare teams goed op aan. De grotere mate van flexibiliteit in een zelfsturend team zorgt ervoor dat medewerkers sneller kunnen inspelen op situaties. Daarnaast voelen medewerkers zich meer betrokken met de organisatie wat leidt tot hogere tevredenheid. Wij geloven dat zelfsturende teams absoluut leiden tot betere resultaten dan traditioneel georganiseerde bedrijven.

Ervaringen uit de praktijk

Indi is één van onze blije klanten die wij hebben geholpen met de ontwikkeling naar een wendbare organisatie. Na deze implementatie merkt Indi dat hun medewerkers meer betrokken en nieuwsgieriger zijn. Daarnaast kan de organisatie nu sneller inspelen op spanningen.

Wil je meer ervaringen lezen van onze klanten? Kijk dan op onze referentiepagina.

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

Voordelen van zelfsturende teams

“Wat zijn de voordelen van zelfsturende teams?” is een veelgestelde vraag. Hieronder zullen we de belangrijkste voordelen van wendbare teams bespreken.

Voordelen

  • Een zelfsturend team leiden tot betere resultaten. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer tevredenheid onder medewerkers en klanten;
  • Een zelfsturend team zorgt voor meer ruimte voor de CEO/eigenaar van een bedrijf. Door het implementeren van wendbare teams heeft de eigenaar van een bedrijf meer tijd voor zaken zoals strategieën bedenken in plaats van het aansturen van medewerkers;
  • Medewerkers in een zelfsturend team dragen een hogere verantwoordelijkheid. Hierdoor voelen medewerkers zich meer betrokken met de organisatie en dit leidt tot meer werkplezier;
  • Een zelfsturend team is erg flexibel. Voornamelijk in snelgroeiende markten is dit een groot voordeel. Medewerkers van een zelfsturend team kunnen meer hun eigen tijd inplannen en kunnen sneller inspelen op veranderingen;
  • Een zelfsturend team heeft meer ruimte voor innovatieve ideeën. Er is meer ruimte en tijd voor medewerkers om zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en trends in de markt. Dit kan weer tot nieuwe inzichten voor het bedrijf leiden.

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Veelgestelde vragen over zelfsturende teams

Open chat