SOOPLE logo

Lean implementeren

Bij Soople vinden we het belangrijk om per organisatie te kijken welke aspecten van verschillende managementfilosofieën voor verbetering kunnen zorgen. Hier kunnen bijvoorbeeld onderdelen van de Lean werkwijze gebruikt worden. Denk hierbij aan het vooropstellen van de wensen van de klant; dit passen we bij iedere klant toe. Daarnaast gebruiken we o.a. process mapping en value stream optimalisatie om processen te verbeteren. 

Soople heeft ervaring met het toepassen van Lean bij verschillende organisaties. Hierbij gaan we als volgt van start:

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van een aantal kennismakingsgesprekken proberen we achter de uitdagingen van de organisatie te komen. Wat kan er verbeterd worden?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken wordt een analyse workshop ingepland. Hierbij gaan we de organisatie ontleden en wordt gekeken waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het analyseren van de processen binnen de organisatie.

Stappenplan opstellen

Aan de hand van de informatie die is opgedaan bij de kennismakingsgesprekken en de analyse workshop kan er een plan van aanpak opgesteld worden. Hierbij wordt maatwerk toegepast om een stappenplan op te stellen die aansluit aan de wensen en uitdagingen van de organisatie. 

Afhankelijk van de uitdagingen van de organisatie kunnen we Lean principes gaan toepassen. Er wordt dan hoofdzakelijk gekeken naar de processen binnen de organisatie. Welke dragen optimaal bij aan het resultaat? Welke zijn noodzakelijk? Welke kunnen beter gestopt worden? Toegevoegde waarden, noodzaak en verspilling zijn zoals eerder genoemd de bouwstenen van Lean management. 

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

Business consultants met een beetje extra

Onze motivatie is om bedrijven beter te maken en om medewerkers meer plezier te laten hebben in hun werk. Wij helpen organisaties dan ook graag bij het vinden van de meest geschikte bedrijfsstructuur voor hen!

Het team van Soople heeft veel ervaring met Lean, maar ook met klassieke business consultancy zoals Agile en Scrum. Hierdoor kunnen we onderdelen van verschillende managementfilosofieën combineren tot een vorm die werkt voor jouw organisatie.

Max van de Ven

Agile en Lean (Six Sigma) expert, Sales expert en Holacracy certified

Jan-Paul Ouwerkerk

Lean Expert, Agile Coach, Scrum Master en Certified Holacracy Facilitator

Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie die zich focust op het maximaliseren van de waarde voor de klant in ieder proces. Hierin staan drie begrippen centraal: 

  1. Toegevoegde waarde: Welke processen dragen bij aan het optimale resultaat?
  2. Noodzaak: Welke processen zijn absoluut noodzakelijk?
  3. Verspilling: Welke processen zijn niet per se nodig?

Wanneer je organisatie volledig Lean is, dan worden alle processen iedere keer succesvol uitgevoerd zonder verspilling. De Lean methode is geen eenmalige truc die je één keer toepast, maar een continu proces waarbij medewerkers telkens kijken waar verbeteringen toegepast kunnen worden.

Quickscan

Benieuwd naar hoe wij jullie kunnen helpen?

De 5 principes van Lean

De Lean werkwijze is gebaseerd op vijf principes, welke kunnen helpen om een Lean management in te richten.

  • Waarde: Wie zijn je klanten en wat hebben zij nodig? Bij een succesvolle Lean implementatie is het van belang dat je je klantwaarde goed gedefinieerd hebt. Hierdoor kun je ontdekken wat de toegevoegde waarde, noodzaak en verspillingen in de ogen van de klant zijn;
  • Waardestroom: In de perfecte situatie bestaat de waardestroom enkel uit processen met toegevoegde waarde. Er kan een value stream map ontwikkeld worden van de huidige situatie om te achterhalen welke processen wel en geen waarde toevoegen;
  • Flow creëren: Voor een succesvolle Lean werkwijze is het belangrijk dat er een goede flow door de processen loopt. Daarnaast moeten verspillingen geëlimineerd worden en moet orde en netheid gewaarborgd blijven. 
  • Pull: Zorg ervoor dat de productie overeenkomt met de vraag van de klant. Het voorkomen van verspilling is belangrijk bij Lean en hiervoor moet ervoor gezorgd worden dat er alleen geproduceerd wordt wat de klant nodig heeft. 
  • Perfectie: Continu verbeteren en streven naar perfect zijn belangrijke speerpunten in de Lean methodiek. 

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Veelgestelde vragen over Lean

Open chat