SOOPLE logo

Lean

Lean is een manier van werken waarop het maximaliseren van waarde voor de klant voorop staat. Organisaties hechten veel waarde aan tevreden klanten en hierdoor wordt Lean werken extra interessant. Soople begeleidt organisaties bij het verbeteren van hun processen en hierin kunnen bijvoorbeeld onderdelen van Lean gebruikt worden. Denk hierbij aan het vooropstellen van de wensen van de klant; dit passen we bij iedere opdrachtgever toe. Daarnaast gebruiken we o.a. process mapping en value stream optimalisatie om processen te verbeteren. 

Soople heeft ervaring met het toepassen van Lean bij verschillende organisaties. Hierbij gaan we als volgt van start:

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van een aantal kennismakingsgesprekken proberen we achter de uitdagingen van de organisatie te komen. Wat kan er verbeterd worden?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken wordt een analyse workshop ingepland. Hierbij gaan we de organisatie ontleden en wordt gekeken waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het analyseren van de processen binnen de organisatie.

Stappenplan opstellen

Aan de hand van de informatie die is opgedaan bij de kennismakingsgesprekken en de analyse workshop kan er een plan van aanpak opgesteld worden. Hierbij wordt maatwerk toegepast om een stappenplan op te stellen die aansluit aan de wensen en uitdagingen van de organisatie. 

Afhankelijk van de uitdagingen van de organisatie kunnen we Lean principes gaan toepassen. Er wordt dan hoofdzakelijk gekeken naar de processen binnen de organisatie. Welke dragen optimaal bij aan het resultaat? Welke zijn noodzakelijk? Welke kunnen beter gestopt worden? Toegevoegde waarden, noodzaak en verspilling zijn zoals eerder genoemd de bouwstenen van Lean management. 

Quickscan aanvragen

Wil jij ….

 • ontdekken wat nodig is om een maximaal wendbare organisatie te worden?
 • minstens 2 nieuwe inzichten over jouw organisatie krijgen?
 • weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Vraag dan vrijblijvend een Quickscan aan! Vervolgens gaan wij graag met jullie in gesprek om te achterhalen wat er in jouw organisatie verbeterd kan worden.

Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie die zich focust op het maximaliseren van de waarde voor de klant in ieder proces. Hierin staan drie begrippen centraal: 

 1. Toegevoegde waarde: Welke processen dragen bij aan het optimale resultaat?
 2. Noodzaak: Welke processen zijn absoluut noodzakelijk?
 3. Verspilling: Welke processen zijn niet per se nodig?

Wanneer je organisatie volledig Lean is, dan worden alle processen iedere keer succesvol uitgevoerd zonder verspilling. Deze methode is geen eenmalige truc die je één keer toepast, maar een continu proces waarbij medewerkers telkens kijken waar verbeteringen toegepast kunnen worden.

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

De 5 principes van Lean

De werkwijze is gebaseerd op vijf principes, welke kunnen helpen om Lean management in te richten.

 • Waarde: Wie zijn je klanten en wat hebben zij nodig? Bij een succesvolle implementatie is het van belang dat je je klantwaarde goed gedefinieerd hebt. Hierdoor kun je ontdekken wat de toegevoegde waarde, noodzaak en verspillingen in de ogen van de klant zijn;

 • Waardestroom: In de perfecte situatie bestaat de waardestroom enkel uit processen met toegevoegde waarde. Er kan een value stream map ontwikkeld worden van de huidige situatie om te achterhalen welke processen wel en geen waarde toevoegen;

 • Flow creëren: Voor een succesvolle Lean werkwijze is het belangrijk dat er een goede flow door de processen loopt. Daarnaast moeten verspillingen geëlimineerd worden en moet orde en netheid gewaarborgd blijven.

 • Pull: Zorg ervoor dat de productie overeenkomt met de vraag van de klant. Het voorkomen van verspilling is belangrijk bij Lean en hiervoor moet ervoor gezorgd worden dat er alleen geproduceerd wordt wat de klant nodig heeft.

 • Perfectie: Continu verbeteren en streven naar perfectie zijn belangrijke speerpunten in deze methodiek. 

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Veelgestelde vragen over Lean

Open chat