SOOPLE logo

De belangrijkste redenen waarom organisaties ons bellen

Groei

Het gaat al een paar jaar hartstikke goed met de economie. Er zijn veel kansen om als organisatie te groeien. Echter vragen deze kansen wel om meer aandacht van de directie en het management. Waardoor de druk op deze groep in de organisatie enorm toeneemt. Veel van onze opdrachtgevers zijn op zoek naar een manier om steeds meer van dit soort beslissingen op een veilige manier door medewerkers te laten nemen. Hierdoor kan de organisatie de groei bijbenen.

Wendbaarheid

De omgeving verandert steeds sneller en technologische vernieuwingen krijgen meer impact. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om met de bestaande organisatiestructuur hierop in te spelen. De organisaties die ons bellen zien dat enerzijds hun plannen niet aankomen op de werkvloer en anderzijds dat goede ideeën van medewerkers het daglicht niet zien. De organisaties willen een organisatiestructuur die wel mogelijk maakt om op deze veranderingen en kansen in te spelen.

Medewerkers

De arbeidsmarkt wordt krapper en de nieuwe generatie verwacht fundamenteel andere dingen van een werkgever dan twintig jaar geleden. Dit varieert van afwisselend werk tot aan meer impact kunnen hebben op het succes van de organisatie en het werken in nieuwe samenwerkingsvormen. Het binden van kwalitatief goed personeel is daardoor een grote uitdaging.  Onze opdrachtgevers vragen om een manier van organiseren die veel meer aanspreekt bij deze generatie.

Success is all about engagement and creating value

Bij SOOPLE geloven wij dat organisaties veel succesvoller zouden zijn en sneller kunnen groeien als medewerkers meer betrokken zijn en meer verantwoordelijkheid krijgen. Hiervoor is het van belang dat organisaties de juiste expliciete kaders bieden, waarbinnen medewerkers zelfstandig en op basis van hun talenten kunnen bijdragen aan het centrale doel van de organisatie. Menselijke hiërarchie wordt dus steeds minder belangrijk.

Wij willen organisaties inspireren bij het creëren van de juiste kaders en we begeleiden medewerkers bij het krijgen van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Dit is alleen mogelijk als:

  • Waardecreatie voor alle stakeholders centraal staat.
  • Er complete transparantie over performance en verantwoordelijkheden is.
  • Alle verwachtingen duidelijk op papier worden gezet.
  • De samenwerking gebaseerd is op vertrouwen en veiligheid.

Verbeter je organisatie met SOOPLE

Onze klanten vertellen:

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om 'door te zagen' tot de kern. En daar kom je verder mee!

- Pieter Majoor – Rocket Digital

Wij raden SOOPLE aan om zelfmanagement tot in perfectie in te voeren. Gedurende het traject hebben we regelmatig samen gezeten om het traject steeds verder aan te scherpen. Het is prettig dat SOOPLE niet vasthoudt aan één aanpak en daadwerkelijk kijkt wat de organisatie op dit moment nodig heeft. Wij hebben tijdens dit traject veel plezier met SOOPLE gehad, omdat de begeleiding laagdrempelig en informeel was. Dit paste precies bij onze organisatie.

- Yme Sake Boonstra – DJ Company

Sinds dat wij met SOOPLE Self-Management zijn gaan werken merken wij drie verbeteringen. Als eerst zien wij dat de afdeling zich meer bewust is van de verantwoordelijkheden. Als tweede hebben wij een efficiëntere manier van overleggen gekregen, die ons aanzienlijk veel tijd bespaart. Ten derde merken wij ook dat de efficiency van de afdeling toeneemt. Er wordt beter nagedacht over de prioriteiten van het werk én de mensen worden uitgedaagd om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren.

- Emile Bourquin – Ymere

Dankzij SOOPLE zijn we bij Aster substantieel minder tijd kwijt met overleggen. We hebben snellere oplevermomenten en sprints, we reageren sneller op veranderingen in de markt en we reflecteren praktischer op de behaalde resultaten.

- Richard Vermeer – Aster

Soople ondersteunt de organisatie bij het afleren van oude vastgeroeste patronen en bij het leren van wat selfmanagement van de mensen in de organisatie vraagt. Soople speelt uitstekend in op de behoefte van de organisatie en past daar de methode op aan.

- Sybrand Brouwer – Indi

Soople focust zich op de principes van zelfsturing en weet de ‘waarom’ vraag uitstekend boven water te krijgen. Dit zorgt ervoor dat wij als organisatie bewuste keuzes omtrent selfmanagement kunnen maken op die op een dieper niveau liggen dan de operationele vragen in de organisatie.

- Marco Zuijderwijk – Eqin

In verhelderende sessies legden Edward en Jan-Paul de Soople-filosofie uit aan de hand van theorie en (groeps-)opdrachten. Zo kregen we meer inzicht in onszelf, goeiezaak.com, onze rollen en hoe we de Soople-methodiek kunnen toepassen.

- Maarten Eikelenboom – goeiezaak.com

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

- Jorg Vletter – Voys

Welke methode past bij jullie

Geen mens, organisatie of uitdaging is hetzelfde. Daarom leveren wij altijd maatwerk. Voordat we samen aan de slag gaan, onderzoeken we eerst met jullie welke uitdaging je wil aanpakken en welke aanpak hier het beste bij past.

Benieuwd hoe Soople uw organisatie kan verbeteren?

Neem vrijblijvend contact op
Open chat