SOOPLE logo

High Performance Organisaties en Teams

We zien dat de populariteit van High Performance Organisaties en High Performance Teams toeneemt. Soople wil organisaties graag helpen bij het optimaliseren van hun team- en organisatie performance. Hierbij kunnen onderdelen van de HPO methodiek gebruikt worden, maar we kijken vooral per organisatie wat deze nodig heeft om de performance te kunnen verbeteren. 

Kennismakingsgesprekken

Een samenwerking met Soople begint met één à twee kennismakingsgesprekken om te ontdekken wie de organisatie is en waar zij tegenaan lopen. Wat zijn de uitdagingen van de organisatie?

Analyse workshop

Na de kennismakingsgesprekken volgt een analyse workshop. Hierbij wordt een dwarsdoorsnede van de organisatie gemaakt om te achterhalen waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Tijdens de workshop worden onderwerpen zoals de structuur, het hogere doel en werkprocessen besproken.

Stappenplan opstellen

Geen enkele organisatie is hetzelfde en daarom is er geen standaard aanpak die werkt voor elke organisatie. Aan de hand van de informatie uit de kennismakingsgesprekken en de analyse workshop wordt een stappenplan opgesteld dat past bij de organisatie. 

In het geval van verbeteren van team- en organisatie performance kunnen we bijvoorbeeld onderdelen van zelfsturende teams opnemen in het stappenplan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de OPSP werkwijze, een strategie methode waarbij doelen gesteld worden en waarvan de voortgang bijgehouden wordt.

Quickscan aanvragen

Wil jij ….

 • ontdekken wat nodig is om een maximaal wendbare organisatie te worden?
 • minstens 2 nieuwe inzichten over jouw organisatie krijgen?
 • weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Vraag dan vrijblijvend een Quickscan aan! Vervolgens gaan wij graag met jullie in gesprek om te achterhalen wat er in jouw organisatie verbeterd kan worden.

Wat zijn High Performance Organisaties?

Wat is een High Performance Team?

Een extreem goed presterende organisatie of team: dat zou iedereen wel willen! Zulke organisaties kunnen gedefinieerd worden als High Performance Organisaties (HPO) of Teams. Dit betekent dat een organisatie gedurende langere tijd een stuk beter presteert dan vergelijkbare organisaties op zowel financieel als niet-financieel gebied.

Wat zijn kenmerken van High Performance Teams?

High performing team worden gekenmerkt door een aantal principes die ervoor zorgen dat deze organisaties extra goed kunnen presteren:

 • Kwaliteit van medewerkers: Een High Performance Organisatie bestaat uit gevarieerde teams met medewerkers. Samenwerking wordt gestimuleerd, omdat dit de groei van de organisatie kan stimuleren.

 • Kwaliteit van management: Bij een High Performance Team heeft het management een goede naam binnen de organisatie. Ze worden vertrouwd door de medewerkers. Snel reageren op situaties en resultaatgericht werken zijn kernbegrippen om effectief te kunnen werken.

 • Openheid en actiegerichtheid: Er wordt veel gecommuniceerd tussen management en medewerkers binnen High Performance Teams. Medewerkers worden echt betrokken bij de organisatie en fouten maken wordt geaccepteerd. Er is dus sprake van open communicatie.
 • Langetermijnvisie: Binnen High Performance Organisaties zijn lange termijn relaties van belang voor zowel leveranciers, klanten en medewerkers. De intentie van iedere samenwerking is dat deze langdurig zal zijn.
 • Continue verbetering en vernieuwing: Er wordt gestreefd naar het continu verbeteren van processen binnen de organisatie. Vernieuwing speelt hierbij ook een rol voor zowel producten, diensten als processen. De kerncompetenties van High Performance Teams moeten steeds verbeterd worden om de beste te kunnen blijven.

Benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen?

Succesfactoren van High Performance Teams

Wat zijn succesfactoren van High Performing Teams?

High Performance Organisaties en Teams kunnen alleen succesvol zijn als er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt:

 • Een helder en gemeenschappelijk doel: Iedereen binnen het High Performance Team moet weten waar naartoe gewerkt wordt. Wanneer het doel aansluit op de persoonlijke waarden van teamleden, dan is de kans op succesvolle team performance het grootst.

 • Een veilige en vertrouwde omgeving: Om optimaal te kunnen presteren is het van belang dat medewerkers elkaar en het management vertrouwen.

 • Open staan voor nieuwe ideeën: High Performance Teams zijn succesvol door telkens door te ontwikkelen. Dit kan door een open houding te hebben tegenover nieuwe ideeën en vernieuwingen binnen de organisatie.

 • Continu verbeteren: Een High Performance Organisatie kan niet stil blijven staan. Het is belangrijk om continu te blijven verbeteren. Hetgeen wat al goed gaat kan altijd nog verbeterd worden.

Blije klanten

Onze opdrachtgevers vertellen

We hebben SOOPLE ingeschakeld om te sparren over de groei van ons bedrijf, zelfsturing en onze persoonlijke ambities. Door scherpe vragen te stellen heeft SOOPLE inzicht gegeven in enkele beperkende gedachten waarmee we tot veel nieuwe inzichten zijn gekomen. We hebben SOOPLE leren kennen als een ervaren club die goed kunnen luisteren en in staat zijn om ‘door te zagen’ tot de kern. En daar kom je verder mee!

Pieter Majoor – Rocket Digital

Soople heeft een brede kijk en expertise op het gebied van selfmanagement. Soople maakt gebruik van het beste van verschillende methoden en zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Jorg Vletter – Voys

Open chat